Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

  • Tầm nhìn, sứ mệnh / Vision, Mission

+ Tầm nhìn/Vision:

Xây dựng VNE-SOLAR trở thành một công ty cung cấp giải pháp trọn gói về lĩnh vực điện năng lượng mặt trời áp mái uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam.

+ Sứ mệnh/ Mission:

Mang năng lượng sạch “ phủ xanh ” cuộc sống của bạn!

Tạo dựng kết nối một cộng đồng sử dụng điện năng lượng mặt trời trên toàn quốc và hiệu ứng bảo vệ môi trường

cho tương lại của chúng ta!

  • Giá trị cốt lõi/ Core Value

““ Chính trực – Sáng tạo – Tin cậy ””

+ Chính trực: VNE-SOLAR đưa chữ Chính trực lên đầu tiên vì nó là một trong những giá trị cốt lõi mang tính chủ chốt được công ty chúng tôi xem là tôn chỉ hàng đầu cho quá trình hoạt động của công ty. Bởi lẽ chính trực là nguồn gốc của uy tín mà uy tín làm nên số phận của Công ty.

+ Sáng tạo: VNE-SOLAR xem sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong từng sản phẩm – giải pháp.

+ Tin cậy: VNE-SOLAR hiểu rằng lòng tin của khách hàng làm nên sức mạnh của thương hiệu nên chúng tôi luôn minh bạch, tạo sự uy tín để thúc đẩy sự tin tưởng lâu dài ở khách hàng.