Về chúng tôi

Mơ Ước Năng Lượng Xanh & Điện Năng Lượng Mặt Trời Ở Việt Nam

Chúng tôi đã có những giấc mơ như vậy, từ năm 2016! Khi cơ chế mua bán điện và hành lang pháp lý cho việc phát triển điện Năng Lượng Mặt Trời còn chưa hình thành thì chúng tôi đã đam mê nghiên cứu và dấn thân vào con đường triển khai ứng dụng năng lượng sạch điện Năng Lượng Mặt Trời tại Việt Nam.

Hãy cùng chúng tôi góp thêm “nắng – gió” để giấc mơ về hai tiếng Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ năng lượng sạch thế giới sớm thành hiện thực!

Điện Mặt Trời Việt Nam VNE – SOLAR với tiêu chí Mang Năng Lượng Sạch “Phủ Xanh” Cuộc Sống của bạn!