Vận hành hệ thống năng lượng mặt trời tại Nhà máy bia AB InBev VSIP II-A

Ngày 5/6, Công ty AB InBev Việt Nam khai trương hệ thống năng lượng mặt trời tại Nhà máy sản xuất bia AB InBev ở Khu công nghiệp VSIP II-A, tỉnh Bình Dương.

Đây là một trong những nỗ lực của công ty nhằm đóng góp tích cực đối với môi trường bằng cách áp dụng các phương thức ổn định trong sản xuất, tiến tới đảm bảo 100% điện cung ứng cho nhà máy được chuyển hoá từ nhiệt lượng vào năm 2025.

Ông Jan Craps, Giám đốc điều hành và Chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương Công ty AB InBev cho biết: Tại AB InBev, chúng tôi rất tự hào trong việc đầu tư cho cộng đồng cũng như có nhiều đóng góp tích cực đối với môi trường bằng cách áp dụng các phương thức ổn định trong sản xuất. Việc sử dụng năng lượng điện mặt trời tại nhà máy sản xuất bia thuộc khu vực VSIP II, tỉnh Bình Dương là bước đột phá đáng kể trong việc tiến tới đảm bảo 100% điện cung ứng cho nhà máy được chuyển hoá từ nhiệt lượng vào năm 2025. Chúng tôi mong muốn áp dụng kỹ thuật này tại tất cả các nhà máy bia tại Việt Nam trong tương lai.

Theo tính toán của AB InBev, việc đầu tư này sẽ giúp công ty sản xuất ra 840.600 kWh/năm, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện mà công ty đang sử dụng mỗi năm. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời này tại nhà máy tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương. best turntables under 500 dollars

Nguồn : Tạp chí năng lượng Việt Nam

Tin Liên Quan