Việt Nam đã vận hành 3.000 MW điện mặt trời

Khẳng định tại phiên chất vấn Kỳ họp Quốc hội thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định, tính đến tháng 6/2019, dự kiến đưa vào vận hành 3.000MW điện mặt trời trong tổng số 10.000MW của các dự án đang triển khai. Trong khi đó, nhiều dự án điện gió đang được các nhà đầu tư đề xuất với quy mô trên 5.000MW.

Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh (Bình Thuận) đặt câu hỏi: “Bình Thuận là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện năng lượng mặt trời, Phó Thủ tướng cho biết những chính sách để phát triển năng lượng tái tạo này và có những giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện mặt trời và điện gió?”

Về quan điểm phát triển năng lượng tái tạo, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Chính phủ khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo để kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách, trong đó có chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đặt ra các mục tiêu cụ thể về sản lượng dầu thơm blue chính hãng điện mặt trời, điện gió… đến năm 2030 và 2050.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các cơ chế cụ thể để khuyến khích phát triển điện gió, trong đó có Quyết định 37 năm 2011 về phát triển điện gió, Quyết định số 11 năm 2017 về điện mặt trời.

Tính đến tháng 6/2019, dự kiến đưa vào vận hành 3.000MW điện mặt trời trong tổng số 10.000MW của các dự án đang triển khai. Trong khi đó, nhiều dự án điện gió đang được các nhà đầu tư đề xuất với quy mô trên 5.000MW.

Nguồn : Tạp chí năng lượng Việt Nam

Tin Liên Quan